31 فروردین 1400

قیمت سهام جنرال مکانیک در تاریخ : 1400/01/29

کمترین نرخ : 21,887
بیشترین نرخ : 21,887
آخرین نرخ : 21,887
حجم معاملات : 2,799
تعداد معاملات : 6

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم