تاريخ روز : چهارشنبه 05 آبان 1400

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران محترم می توانند برای ورود به سامانه سهامداران از 5 عدد کدبورسی به عنوان نام کاربری و  از شماره شناسنامه برای اشخاص حقیقی و یا شماره ثبت برای اشخاص حقوقی به عنوان رمز عبور استفاده نمایند.

مثال:

کدبورسی: راف 04511             شماره شناسنامه: 1356780

نام کاربری: 04511

رمز عبور: 1356780


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی