29 شهریور 1399

قیمت سهام جنرال مکانیک در تاریخ : 1399/06/23

کمترین نرخ : 25,911
بیشترین نرخ : 25,911
آخرین نرخ : 25,911
حجم معاملات : 47,628
تعداد معاملات : 65

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم