17 تیر 1399

قیمت سهام جنرال مکانیک در تاریخ : 1399/04/09

کمترین نرخ : 36,386
بیشترین نرخ : 39,990
آخرین نرخ : 39,000
حجم معاملات : 8,732,917
تعداد معاملات : 6,717

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم