3 بهمن 1399

قیمت سهام جنرال مکانیک در تاریخ : 1399/10/29

کمترین نرخ : 20,707
بیشترین نرخ : 21,330
آخرین نرخ : 20,707
حجم معاملات : 1,285,276
تعداد معاملات : 327

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم