5 مرداد 1400

قیمت سهام جنرال مکانیک در تاریخ : 1400/04/22

کمترین نرخ : 21,810
بیشترین نرخ : 23,500
آخرین نرخ : 22,702
حجم معاملات : 3,895,538
تعداد معاملات : 1,502

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم